Φιλοξενία Ιστοσελίδων / Web Hosting

Περιγραφή πακέτου Basic Standard Advanced Master
Μηνιαία τιμή quest € 4 € 8 € 12 € 15
Εγκατάσταση quest € 0 € 0 € 0 € 0
Χωρητικότητα quest απεριόριστο απεριόριστο απεριόριστο απεριόριστο
Bandwidth quest απεριόριστο απεριόριστο απεριόριστο απεριόριστο
Δωρεάν Domain Name
(.com, .net, .org, .info, .biz, .eu, .gr)
  yes yes yes yes
24/7 Τεχνική υποστήριξη (e-mail, Skype)   yes yes yes yes
  Παραγγελία Παραγγελία Παραγγελία Παραγγελία
Τεχνικά Χαρακτηριστηκά  
Addon Domains quest 0 5 10 15
Subdomains quest yes yes yes yes
FTP quest yes yes yes yes
FTP λογαριασμοί quest 10 20 30 40
BackUp quest yes yes yes yes
DNS quest yes yes yes yes
CPanel (Προαιρετικό Direct Admin) quest yes yes yes yes
MySQL βάσεις δεδομένων quest 5 30 50 απεριόριστο
PHP quest yes yes yes yes
Crons quest yes yes yes yes
Δωρέαν εγκατάσταση CMS quest yes yes yes yes
   
E-mail Χαρακτηριστηκά  
E-mail λογαριασμοί   απεριόριστο απεριόριστο απεριόριστο απεριόριστο
Webmail quest yes yes yes yes